Job Openings

Fjordgaarden is a four-star spa hotel located amidst the rugged nature of western Jutland. Our primary ambition is to provide tranquility amidst busy lives. We were awarded Denmark's Best Spa in 2022 and have approximately 30,000 overnight guests annually. We envision Fjordgaarden as the eye of the hurricane. Despite the westerly wind and the roar of the waves, it is calm and cozy in our 98 rooms.

Would you like to join us on the journey towards creating extraordinary guest experiences amidst the West Coast nature? With the right qualifications and the right team spirit, you can become part of an ambitious company where we prioritize our five values: Respect, Presence, Honesty, Sustainability, and Ambition.

Please don't hesitate to reach out if you can envision yourself being part of the team at Fjordgaarden.

UNSOLICITED APPLICATIONS

We welcome unsolicited applications. You can send your application to our email: job@fjordgaarden.dk

Please specify the job you are applying for in the subject line, e.g., waiter/part-time.

navigation close

Personlig data

Når vi modtager personoplysninger fra dig, har vi oplysningspligt og skal derfor oplyse om:

 • At HOTEL FJORDGÅRDEN A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til kontakte Charlotte Mørch Backs - Mail: cmb@fjordgaarden.dk.
 • At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.
 • At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f:
 • At personkategorien af de almindelige oplysninger du sender.
 • At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau/headhunter, vores databehandlere, vores revisor o.l.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn)
 • At vi ved en ansættelse opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
 • At du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Læs mere om vores persondatapolitik her.

;